Welkom

JV -12 Samuel-Ruth

Welkom op de vereniging Samuël-Ruth -12

De verenigingsavonden worden gehouden op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 19.15 tot 20.45 uur. We beginnen de avonden met zingen, bidden en Bijbellezen.

Daarna houdt één van de leidinggevenden een Bijbelverhaal waar met behulp van Kompas over nagedacht wordt. Daarna is er pauze met drinken en iets lekkers en na de pauze wordt er geknutseld of een spel gedaan.

Ben je nog nooit op de vereniging geweest? Kom dan een keer kijken.

Je bent van harte welkom!

Opgave van leden

In de kerkbode wordt bekend gemaakt wanneer de kinderen zich kunnen opgeven. Dit gebeurt via de website van de Gereformeerde Gemeente Rijssen. Aan de hand van de opgaven formeert het bestuur de groepen. In september komt er in de kerkbode een overzicht waarin te zien is waar en wanneer de jongens en meisjes verwacht worden. Van de leidinggevenden wordt gevraagd om per mail een ledenlijst te sturen naar de secretaresse. 

Doel van de vereniging

De plaatselijke -12 jeugdvereniging wordt jaarlijks door enkele honderden kinderen bezocht. De doelstellingen van deze jeugdvereniging worden als volgt omschreven: 

1. Onderwijs geven uit Gods Woord, zodat daardoor nog jonge mensen bekeerd zouden mogen worden. 

2. Kennis van de kerkgeschiedenis vermeerderen. 

3. Het bespreken van actuele onderwerpen bij het licht van Gods Woord. 

4. Het versterken van de onderlinge band tussen de jeugd van de Gereformeerde Gemeente. 

Het verenigingsseizoen start eind september/begin oktober en eindigt in de eerste week van april. In deze tussenliggende tijd komen de kinderen één keer per twee weken bij elkaar. De –12 is voor jongens en meisjes van groep 6 t/m groep 8 van de basisschool.