Gereformeerde Gemeenten Rijssen

GEREFORMEERDE GEMEENTEN RIJSSEN

Sinds het ontstaan van de Gereformeerde Gemeente in Rijssen is de gemeente aanzienlijk gegroeid. Nadat de Walkerk verschillende keren is verbouwd, is in 1955 de Noorderkerk in gebruik genomen. Daarna is de gemeente uitgebreid met in 1968 de Zuiderkerk en in 2002 de Tabernakel. Hoewel de gemeenten al jaren zelfstandig zijn is er een blijvende onderlinge binding van gemeenteleden. Zo zijn er gezamenlijke activiteiten, verenigingen en koren.

Deze website draagt als informatieplatform bij aan het toegankelijk maken van informatie voor gemeenteleden. Naast openbare informatie die gemeenten, verenigingen en koren delen is er voor leden meer informatie beschikbaar over de verenigingen en koren waar zij lid van zijn. Daarnaast is er informatie te vinden over de historie van de Gereformeerde Gemeenten in Rijssen en de kerktijden van elke afzonderlijke gemeente.

Puzzelkids

Voor de puzzelaars die op de basisschool zitten is er onze kinderrubriek. Die ken je wellicht al vanuit de kerkbode, maar nu maken we de scores van jullie ook op de website bekend. Zo heb je altijd een overzicht van je actuele score.

We houden een tussenstand bij die je hier kunt vinden en als je al honderdvijftig punten hebt of meer, dan vind je hier je naam, want dan heb je al een boekenbon verdiend. 

Vacature

Wil je graag wat voor de kerk doen en heb je ervaring met webdesign?

Deze gezamenlijke website van de Gereformeerde Gemeenten in Rijssen wordt door vrijwilligers ontwikkeld in nauwe samenwerking met de websitecommissie.

Om nieuwe ideeën tijdig te kunnen realiseren is er ruimte ontstaan voor uitbreiding van het websiteteam met een ontwikkelaar.

 

Opvoeding

Opvoeden is ook in de huidige tijd geen vanzelfsprekendheid voor ouders. Vanuit de Gereformeerde Gemeenten bieden we graag een helpende hand in de vorm van een aantal handvatten die ouders kunnen gebruiken voor de opvoeding van hun kinderen. 

Hiervoor worden een aantal keren per jaar interessante opvoedingsavonden gehouden. Een aantal van deze opvoedingsavonden zijn ook online te beluisteren.

 

Noorderkerk

De Noorderkerk is op 20 mei 1955 officieel in gebruik genomen en beschikt over 1970 zitplaatsen, een consistorie, een aparte trouwzaal en zalen voor catechisatie en verenigingen.

zuiderkerk

Op 15 mei 1968 wordt de Zuiderkerk in gebruik genomen en beschikt, nadat in 1976 twee extra galerijen zijn aangebracht, over 1950 zitplaatsen, een consistorie, een trouwzaal en zalen voor catechisatie en verenigingen.

De Tabernakel

Op 13 december 2002 wordt het kerkgebouw -dat van de leden de naam De Tabernakel heeft gekregen- officieel in gebruik genomen. De kerk beschikt over 1100 zitplaatsen, heeft drie zalen voor catechisaties, een consistoriekamer en een aantal nevenruimten.