Groepsindeling

Groepsindeling

De jeugdverenigingsgroepen zijn ingedeeld in klassen zoals op het voortgezet onderwijs. We komen om de vrijdagavond samen in de Noorder- of Zuiderkerk. De avonden beginnen om 19.45 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur.

Klas 1: Komt samen in de Zuiderkerk in de oneven weken.   

Klas 2: Komt samen in de Zuiderkerk in de even weken.        

Klas 3: Komt samen in de Noorderkerk in de even weken.